Inovácia a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti oceľových konštrukcií

---SK ------AT


Projektové ciele

  • Projekt SMILE je zameraný na zvyšovanie kvalifikácie personálu vo zváraní v oblasti navrhovania oceľových zváraných konštrukcií
  • Založenie spoločného virtuálneho Poradenského centra zváraných konštrukcií pre MSP a ich prípravu na smernicu EÚ v oblasti oceľových konštrukcií
  • Umožniť firmám vyrábajúcim konštrukcie, inžinierskym a kovospracujúcim firmám získať potrebné know-how, aby mohli rozvíjať kvalitnejšie produkty a aby posilnili svoju inovačnú schopnosť
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov v MSP(malé a stredné podniky) v oblasti zváraných konštrukcií
  • Podpora využívania IKT(informačno-komunikačné technológie) prostredníctvom využitia interaktívneho internetového portálu a elektronickej platformy
  • Podpora prenosu poznatkov medzi MSP v oblasti uplatňovania európskych smerníc v rámci trhu oceľových konštrukcií a príslušných nových produktov
  • Realizácia školenia v súlade s medzinárodným dokumentom IAB-201r1-10 – Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií - IWSD

Strana 1 z 1 1

Foto galéria

pix pix pix pix pix pix pix pix pix

Partneri

Partneri projektu:
VUZ - PI SR Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR Račianska 71, Račianska 71, 832 59 Bratislava

SZA Schweißtechnische Zentralanstalt Institut der Schweiß-, Verbindungs- und Prüftechnik Arsenal, Objekt 207, 1030 Wien, Austria

Kontakty

Ďurík Peter Ing., Vedúci COP/ANB Račianska 71, 832 59 Bratislava smileSK@smileproject.eu
+421(2) 49 246 343

Dipl.-Ing. Julia Ivanova, Chief Executive ANB AUSTRIA
Schweißtechnische Zentralanstalt (SZA) Franz-Grill-Str. 1, Arsenal Objekt 207 A-1030 Wien
smileAT@smileproject.eu
+43 (0) 1 798 26 28-25